Aansluiting A12/Nootdorp en Bypass

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag – DSO. Om de wegontsluiting van de VINEX/locaties met de A12 te verbeteren is de bestaande aansluiting op de A12/Nootdorp gereconstrueerd. De onderdoorgang in de Veenweg is hierbij vervangen door een nieuw viaduct over de A12 en de naastgelegen spoorbaan Den Haag CS – Utrecht CS. De gemeente leverde een bijdrage van 45% in de realisatiekosten. De Bypass wordt op een later tijdstip aangelegd.

De werkzaamheden bestonden uit het vertegenwoordigen van Projectbureau Ypenburg en later de gemeente Den Haag in besprekingen met Rijkswaterstaat en ProRail om te komen tot een realiseerbaar project. De vertegenwoordiging bestond uit het adviseren van de opdrachtgever en het bijwonen van overleggen over intentieverklaringen, overeenkomsten, projectdefinities, beoordeling van de ontwerpen, financiële opstel-
lingen en het opstellen van beheer- en onderhoudsovereenkomsten.

Voor de bouw van de Aansluiting A12/Nootdorp was intensief overleg nodig met Rijkswaterstaat, Projectbureau Ypenburg, de gemeente Den Haag en ProRail.

De totale investeringskosten van het project waren ca. € 46.000.000, excl. BTW.