Aansluiting A13/Delft-Noord

De reconstructie van de Aansluiting A13/Delft-Noord was noodzakelijk vanwege de bouw van de VINEX-locatie Ypenburg. Het project bestond uit de aanleg van een nieuwe interwijkverbinding (Viaduct A13) tussen Ypenburg en Rijswijk en de uitbreiding van de aansluitende infrastructuur op het bestaande viaduct. Tevens is het bestaande viaduct over de A13 verbreed met één rijstrook. De interwijkverbinding is geschikt gemaakt voor gebruik door tramlijn 19, auto’s, fietsers en voetgangers. Het viaduct is op verzoek van de gemeente Rijswijk versneld gebouwd.

Door het project in een aantal deelbestekken voor te bereiden en uit te voeren is de bouwtijd met zes maanden verkort, zodat het viaduct klaar was, voordat het dek van de Hoornbrug werd vernieuwd.

A13

De werkzaamheden bestonden uit het projectmanagement van de realisatie van de Aansluiting A13 en Viaduct A13 vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase.

Voor de bouw van het Viaduct A13 is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat, HTM, gemeente Rijswijk, Projectbureau Ypenburg en het bestuur van de golfbaan.

De investeringskosten van het project bedroegen ca. € 7.000.000, excl. BTW.