Aansluiting A15-N3 en Aansluiting A16-N3

Dit project bestaat uit de reconstructie van twee kruispunten van twee rijkswegen, die qua capaciteit dienen te worden opgewaardeerd. Voor deze opdracht heeft Fundus ondersteuning geleverd voor de aansturing van de ingenieursbureaus en de onderzoeksbureaus tot en met de Voorontwerpfase. Na het afronden van de Voorontwerpfase draagt de Provincie Zuid-Holland de regie over aan Rijkswaterstaat.

De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van de offerte-uitvragen aan de ingenieursbureaus, het opstellen van een beoordelingssystematiek, het beoordelen op prijs en kwaliteit, het verzamelen van een eisenpakket en het tijdens de ontwerpfase fungeren als aanspreekpunt voor de activiteiten van het ingenieursbureaus. Tijdens de uitwerking van het Voorontwerp was intensief overleg nodig met Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland, gemeente Papendrecht en Dordrecht, Graafstroom en waterschap Rivierenland.

De totale investeringskosten van de beide projecten zijn € 60.000.000, excl. BTW