Plaatsing van abri’s

In de gemeenten Den Haag, Delft, Midden Delfland en Westland worden de abri’s en bijbehorende hekwerken van alle bus- en tramhaltes vervangen.

Fundus verzorgt namens het Stadsgewest Haaglanden de projectcoördinatie en is intermediair tussen de leverancier/aannemer en de beheerders van zowel de gemeenten als HTM en de busbedrijven. Naar verwachting is de vervanging van de abri’s in de zomer van 2015 gereed.

 

Renovatie Steenplaetsbrug te Rijswijk

De Steenplaetsbrug is een gemeentelijk monument en moest dringend worden gerenoveerd. Adviesbureau Fundus verrichtte het projectmanagement in opdracht van de gemeente Rijswijk. De firma Hillebrand B.V. voerde de renovatie uit. Bij de renovatie was het uitgangspunt, dat de originele bovenbouw van de ophaalbrug behouden moest blijven.

Lees meer

Fietstunnel Veenweg

Om de wegontsluiting van de VINEX/locaties met de A12 te verbeteren is de bestaande aansluiting op de A12/Nootdorp gereconstrueerd. De onderdoorgang in de Veenweg is hierbij vervangen door een nieuw viaduct over de A12. De onderdoorgang onder de A12 in de Veenweg kreeg hierdoor een bestemming voor uitsluitend langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Verder werd in het kader van de aanleg van de Nootdorpboog het aantal NS-sporen uitgebreid van twee naar vier, waardoor de gelijkvloerse spoorweg-overgang voor fietsers en voetgangers moest komen te vervallen. Om deze redenen werd het noodzakelijk een fietstunnel te bouwen onder de NS-sporen en de Ypenburgse Stationsweg.

Lees meer

Fietspad F268 in Nieuw-Lekkerland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Adviesbureau Fundus het projectmanagement verzorgd voor de tracéstudie van provinciaal fietspas F268. Dit fietspad vormt een nieuwe verbinding tussen het veer in Kinderdijk en het centrum van Nieuw-Lekkerland. Onderdeel van de fietsroute is de passage van de Elshoutsluis, waarvoor een speciale burgconstructie wordt ontworpen.

Lees meer

Aansluiting A13/Delft-Noord

De reconstructie van de Aansluiting A13/Delft-Noord was noodzakelijk vanwege de bouw van de VINEX-locatie Ypenburg. Het project bestond uit de aanleg van een nieuwe interwijkverbinding (Viaduct A13) tussen Ypenburg en Rijswijk en de uitbreiding van de aansluitende infrastructuur op het bestaande viaduct. Tevens is het bestaande viaduct over de A13 verbreed met één rijstrook.

Lees meer

Aansluiting A12/Nootdorp en Bypass

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag – DSO. Om de wegontsluiting van de VINEX/locaties met de A12 te verbeteren is de bestaande aansluiting op de A12/Nootdorp gereconstrueerd. De onderdoorgang in de Veenweg is hierbij vervangen door een nieuw viaduct over de A12 en de naastgelegen spoorbaan Den Haag CS – Utrecht CS. De gemeente leverde een bijdrage van 45% in de realisatiekosten. De Bypass wordt op een later tijdstip aangelegd.

Lees meer

Aansluiting A15-N3 en Aansluiting A16-N3

Dit project bestaat uit de reconstructie van twee kruispunten van twee rijkswegen, die qua capaciteit dienen te worden opgewaardeerd. Voor deze opdracht heeft Fundus ondersteuning geleverd voor de aansturing van de ingenieursbureaus en de onderzoeksbureaus tot en met de Voorontwerpfase. Na het afronden van de Voorontwerpfase draagt de Provincie Zuid-Holland de regie over aan Rijkswaterstaat.

Lees meer

Geluidscherm zuidzijde A12

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag – DSO. Vanwege de aanleg van de VINEX-locatie Ypenburg en de reconstructie van de Aansluiting A12/Nootdorp was het noodzakelijk om een geluidscherm te bouwen aan weerszijden van de A12. Onze opdracht was het verzorgen van het projectmanagement van de bouw van het geluidscherm aan de zuidzijde.

Lees meer

Tunnel A12/Spoorlijn Utrecht – Den Haag

Dit project is één van de grotere kunstwerken in Tramlijn 19. Het project is uitgevoerd in opdracht van het Stadsgewest Haaglanden. Om de VINEX-locaties Ypenburg en Leidschenveen met elkaar te verbinden is een nieuwe tunnel onder rijksweg A12 en de daarnaast gelegen spoorlijn Den Haag-Utrecht gebouwd. Deze nieuwe tunnel wordt gebruikt door autoverkeer, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en Tramlijn 19. De tunnel sluit aan op de Donau in Leidschenveen en de Ypenburgse Stationsweg in Ypenburg en is gelegen op de centrale as tussen de twee centra van de VINEX-locaties.

Lees meer

Tunneltechnische installaties trambuis Vliettunnel

Eind jaren negentig zijn in opdracht van RWS in het gebied Sijtwende in de huidige gemeente Leidschendam-Voorburg drie wegtunnels gebouwd. Naast een van deze tunnels, de Vliettunnel, heeft RWS in opdracht van het Stadsgewest Haaglanden voor tramlijn 19 een aparte buis gebouwd.

Lees meer

Tramlijn 19 van Leidschendam naar Delft

In september 2004 heeft het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden besloten tot de aanleg van tramlijn 19. Deze nieuwe tramlijn verbindt Leidschendam via de Haagse wijken Leidschenveen en Ypenburg met de gemeente Delft. In Delft rijdt tramlijn 19 via de TU wijk naar de nieuwe bedrijvenlocatie Technopolis.

Lees meer

Aansluiting A13/Delft-Noord

De reconstructie van de Aansluiting A13/Delft-Noord was noodzakelijk vanwege de bouw van de VINEX-locatie Ypenburg. Het project bestond uit de aanleg van een nieuwe interwijkverbinding (Viaduct A13) tussen Ypenburg en Rijswijk en de uitbreiding van de aansluitende infrastructuur op het bestaande viaduct. Tevens is het bestaande viaduct over de A13 verbreed met één rijstrook. De interwijkverbinding is geschikt gemaakt voor gebruik door tramlijn 19, auto’s, fietsers en voetgangers. Het viaduct is op verzoek van de gemeente Rijswijk versneld gebouwd.

Lees meer

Fietsbrug “De Oversteek”

Voor dit project verricht Adviesbureau Fundus het projectmanagement in opdracht van de gemeente Rijswijk. Het project omvat een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Rijn-Schiekanaal. De brug is uitgevoerd als een gecombineerde draai-tuibrug. Tevens zijn er toeleidende fietspaden aangelegd. De brug is ontworpen door IPV Delft.

Lees meer