Fietspad F268 in Nieuw-Lekkerland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Adviesbureau Fundus het projectmanagement verzorgd voor de tracéstudie van provinciaal fietspas F268. Dit fietspad vormt een nieuwe verbinding tussen het veer in Kinderdijk en het centrum van Nieuw-Lekkerland. Onderdeel van de fietsroute is de passage van de Elshoutsluis, waarvoor een speciale burgconstructie wordt ontworpen.

Na vaststelling van de tracéstudie is de uitvoering van het project overgegaan naar de gemeente Nieuw-Lekkerland, waarbij de provincie Zuid-Holland de rol van subsidieverstrekker heeft ingenomen. Op haar beurt heeft de gemeente Nieuw-Lekkerland Adviesbureau Fundus ingeschakeld voor de voortzetting van het projectmanagement.

De projectmanagementwerkzaamheden betreffen het aansturen van het ingenieursbureau, het onderhouden van de contacten met de gemeente Nieuw-Lekkerland en Waterschap Rivierenland. Daarnaast worden de bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. Het fietspad is op 4 november 2011 door de gedeputeerde, mw. I. de Bondt, geopend. De totale investeringskosten van het fietspad bedragen circa € 550.000, excl. BTW.