Fietstunnel Veenweg

Om de wegontsluiting van de VINEX/locaties met de A12 te verbeteren is de bestaande aansluiting op de A12/Nootdorp gereconstrueerd. De onderdoorgang in de Veenweg is hierbij vervangen door een nieuw viaduct over de A12. De onderdoorgang onder de A12 in de Veenweg kreeg hierdoor een bestemming voor uitsluitend langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Verder werd in het kader van de aanleg van de Nootdorpboog het aantal NS-sporen uitgebreid van twee naar vier, waardoor de gelijkvloerse spoorweg-overgang voor fietsers en voetgangers moest komen te vervallen. Om deze redenen werd het noodzakelijk een fietstunnel te bouwen onder de NS-sporen en de Ypenburgse Stationsweg.

Omdat de fietstunnel Veenweg is gebouwd op de plaats van de op- en afrit Veenweg, kon de Fietstunnel Veenweg pas worden afgebouwd, nadat de nieuwe Aansluiting A12/Nootdorp gereed was. De ruimte onder het bestaande viaduct in de A12 (tussen de rotonde en de fietstunnel) is opnieuw ingericht om een sociaal veilige verbinding te maken tussen Leidschenveen en Ypenburg.

fietstunnel Veenweg

De bouw van de onderdoorgang is gesplitst in verschillende bouwfasen. Eerst zijn de delen onder de Ypenburgse Stationsweg gebouwd. Daarna is een dek naast het bestaande spoor gebouwd en tijdens een weekeinde onder de spoorlijn geschoven. Vervolgens is het deel onder de nieuwe sporen van de Nootdorpboog gebouwd. Om de overlast voor treinreizigers te minimaliseren is het dek ingeschoven tijdens hetzelfde weekeinde waarin het spoordek van de Tunnel A12/spoor werd ingeschoven.

De investeringskosten van het project bedroegen ca. € 7.000.000, excl. BTW