Adviesbureau Fundus is een gespecialiseerd bureau in proces- en projectmanagement van infrastructurele bouwprojecten zoals wegen, viaducten, tunnels, bruggen en tramlijnen. Het bureau is in 1999 opgericht;

de directie wordt gevormd door ir. E. G. F. van der Voort en ing. R. Meijer.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden treedt Fundus vaak op als gedelegeerd opdrachtgever, waarbij
zij de opdrachtgever vertegenwoordigt in de relatie met ontwerp-, advies- en ingenieursbureaus en
aannemers. Onze proces- en projectmanagers hebben een jarenlange advieservaring in de civiele techniek.

Fundus is een zelfstandig en onafhankelijk bureau. De projectmanagementwerkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd vanuit ons kantoor aan de Mauritskade in Den Haag. Dit geeft ons de gelegenheid
onze inzet flexibel en in collegiale samenwerking in te richten, met als resultaat een kostenefficiënte
invulling voor onze opdrachtgevers.