Geluidscherm zuidzijde A12

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag – DSO. Vanwege de aanleg van de VINEX-locatie Ypenburg en de reconstructie van de Aansluiting A12/Nootdorp was het noodzakelijk om een geluidscherm te bouwen aan weerszijden van de A12. Onze opdracht was het verzorgen van het projectmanagement van de bouw van het geluidscherm aan de zuidzijde.

Het scherm is gelegen tussen de A12 en de spoorbaan Den Haag CS – Utrecht CS. Het scherm is recent opgeleverd.

Tunnel A12 017

Voor de bouw van het scherm is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat, ProRail, gemeente Pijnacker-Nootdorp en Projectbureau Ypenburg.

De investeringskosten van het project bedroegen ca. € 2.000.000, excl. BTW.