Projecten waar we trots op zijn

Overall projectmanagement

Al vanaf de initiatieffase verzorgt Fundus het management voor de aanleg van Tramlijn 19 tussen Leidschendam en Delft, inclusief elf km nieuw spoor en vier kunstwerken. Wij vertegenwoordigen de belangen van het Stadsgewest Haaglanden in de contacten met alle stakeholders van dit complexe project.

Ook voor de fietsbrug ‘De oversteek’ in Rijswijk heeft Fundus alle managementtaken uitgevoerd.

 

Soepel subsidietraject

Voor bijvoorbeeld de fiets-/voetgangerstunnel ‘Verlengde Duikersloot’ in Pijnacker en de verbreding van deBeatrixlaan-Zuid in Rijswijk vertegenwoordigde Fundus als gedelegeerd opdrachtgever de betreffende gemeente. We zorgden onder andere voor een soepel financierings- en subsidietraject.

 

Onderhandelen met de provincie

Fundus verzorgde in opdracht van de gemeente Nieuw-Lekkerland de projectaansturing van de voorbereiding en realisatie van Fietspad F268 in Kinderdijk. Dit project werd gesubsidieerd door Provincie Zuid-Holland. Onze projectmanager voerde namens de gemeente de onderhandelingen met de provincie.

 

Minder hinder door slimme planning

Fundus verzorgde het projectmanagement van de Fietstunnel Veenweg en de Tunnel A12/spoor. Gelijktijdig met deze projecten vond de aanleg van de Nootdorpboog door ProRail plaats. Door het inschuiven van de dekken van de twee tunnels af te stemmen met de werkzaamheden van ProRail heeft Fundus de overlast voor treinreizigers weten te beperken.

 

Verkorting bouwtijd dankzij deelbestekken

Het Viaduct A13 in Rijswijk is één van de vele kunstwerken waarvoor Fundus het totale traject van initiatief tot en met nazorg verzorgde. De gemeente Rijswijk wilde graag versneld bouwen. Door het project in een aantal deelbestekken voor te bereiden en uit te voeren, heeft Fundus de bouwtijd weten te verkorten met zes maanden.

 

Bijzondere projecten

In de gemeenten Den Haag, Delft, Midden Delfland en Westland worden de abri’s en bijbehorende hekwerken van alle bus- en tramhaltes vervangen. Fundus verzorgt namens het Stadsgewest Haaglanden de projectcoördinatie en is intermediair tussen de leverancier/aannemer en de beheerders van zowel de gemeenten als HTM en de busbedrijven.