Tramlijn 19 van Leidschendam naar Delft

In september 2004 heeft het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden besloten tot de aanleg van tramlijn 19. Deze nieuwe tramlijn verbindt Leidschendam via de Haagse wijken Leidschenveen en Ypenburg met de gemeente Delft. In Delft rijdt tramlijn 19 via de TU wijk naar de nieuwe bedrijvenlocatie Technopolis.

tramlijn19

Vóór dit besluit was ons bureau al enkele jaren bezig met het projectmanagement van vier nieuwe kunstwerken die onderdeel waren van het tracé, namelijk het tram/fietsviaduct over de A4, de stations-
onderdoorgang Leidschenveen, de tunnel onder de A12 en het spoor en het viaduct over de A13. Voor deze vier kunstwerken zijn de VINEX-locaties Leidschenveen en Ypenburg mede opdrachtgevers geweest, aangezien ze geschikt zijn gemaakt voor de ontsluiting van de nieuw woonwijken.

Het bestek voor de aanleg van de trambaan is in 2005 aanbesteed, met uitzondering van de tracédelen in Leidschendam en Rijswijk. De uitvoering heeft plaatsgevonden in 2006 en 2007. Vanwege een nieuwe tracékeuze in de gemeente Leidschendam-Voorburg en een vertraagde ruimtelijke ordeningprocedure in de gemeente Rijswijk zijn deze twee tracédelen eind 2008 aanbesteed. De uitvoeringswerkzaamheden van de laatste tracédelen zijn in 2009 uitgevoerd.

In Leidschendam rijdt tramlijn 19 door de ca. 1.000 m lange trambuis naast de Vliettunnel. Voor een veilige exploitatie zijn de nodige tunneltechnische installaties aangebracht. Daarnaast is een Veiligheids-
beschouwing opgesteld, dat de basis was voor het Calamiteitenbestrijdingsplan van de HTM en het Veiligheidsbeheerplan.

Voor de realisatie van deze tramlijn is intensief overleg gevoerd met diverse betrokkenen waaronder de HTM, gemeenten, woningbouwlocaties, Rijkswaterstaat en ProRail.

De investeringskosten van het project bedragen € 130.000.000 , excl. BTW.