Tramlijn 19

Voor het Stadsgewest Haaglanden voeren wij het projectmanagement voor de realisatie van Tramlijn 19.

Eind 2009 is een start gemaakt met de aanleg van het tracé Delft van Tramlijn 19. In 2012 zijn de eerste delen van de trambaan gerealiseerd; op de Zuidwal en in TU-Noord. Momenteel wordt de trambaan in het TU-terrein gerealiseerd.

Meer info op de site van Stadsgewest Haaglanden.

tramlijn19