Tunnel A12/Spoorlijn Utrecht – Den Haag

Dit project is één van de grotere kunstwerken in Tramlijn 19. Het project is uitgevoerd in opdracht van het Stadsgewest Haaglanden. Om de VINEX-locaties Ypenburg en Leidschenveen met elkaar te verbinden is een nieuwe tunnel onder rijksweg A12 en de daarnaast gelegen spoorlijn Den Haag-Utrecht gebouwd. Deze nieuwe tunnel wordt gebruikt door autoverkeer, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en Tramlijn 19. De tunnel sluit aan op de Donau in Leidschenveen en de Ypenburgse Stationsweg in Ypenburg en is gelegen op de centrale as tussen de twee centra van de VINEX-locaties.

Gelijktijdig met de bouw van de tunnel heeft Prorail het naastgelegen station Ypenburg gerealiseerd. In het ontwerp van de tunnel is de toegang naar dit station meegenomen. Tevens is geanticipeerd op de toekomstige viersporigheid van de lijn Den Haag-Utrecht.

Tunnel A12 015

De bouw van de tunnel is gesplitst in twee delen. Allereerst is naast de rijksweg A12 aan de noordzijde (Forepark) een tunneldek gebouwd. Toen het dek gereed was, is het dek tijdens één weekeinde in de rijksweg geschoven. In dit weekeinde werd rijksweg A12 voor het autoverkeer in beide richtingen geheel afgesloten en ter plaatse van de tunnel afgegraven. Deze afsluiting is breed gecommuniceerd in alle landelijke dagbladen, radio en televisie en op verkeersinformatiewebsites, zodat de overlast voor weggebruikers zo veel mogelijk kon worden beperkt.

Het zuidelijk deel van de tunnel is onder de spoorlijn gebouwd. Ook hier werd een dek naast de spoorlijn gebouwd en tijdens één weekeinde onder het spoor geschoven. Voor de bouw van de Tunnel A12/spoor is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat, ProRail, HTM, gemeenten Leidschendam, Nootdorp en Den Haag en Projectbureau Ypenburg.

De investeringskosten van het project bedroegen ca. € 33.000.000, excl. BTW.