Tunneltechnische installaties trambuis Vliettunnel

Eind jaren negentig zijn in opdracht van RWS in het gebied Sijtwende in de huidige gemeente Leidschendam-Voorburg drie wegtunnels gebouwd. Naast een van deze tunnels, de Vliettunnel, heeft RWS in opdracht van het Stadsgewest Haaglanden voor tramlijn 19 een aparte buis gebouwd.

Adviesbureau Fundus is vanaf de initiatieffase bij het project betrokken. Na het gereedkomen van de ruwbouw, eind 1998, hebben wij het projectmanagement verzorgd van de afbouw van de trambuis. De afbouw bestaat uit een bouwkundig deel (de halte Oosteinde) en de aanleg van de tunneltechnische installaties.

De projectmanagementwerkzaamheden omvatten het opstellen van Programma’s van Eisen, het begeleiden van de ontwerpen en uitvoering van de ondergrondse halte en tunneltechnische installaties. T.b.v. een veilige tramexploitatie is een Veiligheidsbeschouwing opgesteld, zijn scenarioanalyses uitgevoerd en zijn een Calamiteitenbestrijdingsplan en Veiligheidsbeheerplan opgesteld. E.e.a. in nauw overleg met Rijkswaterstaat, de gemeente Leidschendam-Voorburg, de HTM, de brandweer, politie en het GHOR.

De totale investeringskosten van het project, dat onderdeel is van de aanleg van tramlijn 19, waren ca. € 12.000.000, excl. BTW.